De gemeente geeft elk jaar tenminste 10% van de inkomsten aan zending of evangelisatieprojecten. De vaste projecten die de gemeente steunt, zijn:

Kinderhulp Afrika
Stichting Kinderhulp Afrika is een christelijke hulpverleningsorganisatie die omziet naar weeskinderen in Uganda. De kinderen worden opgevangen in een veilige en gezinsvervangende omgeving. Ze worden zowel geestelijk als lichamelijk verzorgd.

Voor meer informatie: Klik hier

Stichting De Hoop
Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.

Voor meer informatie: Klik hier

Hart voor Haiti
De Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood, ongeacht geloof, afkomst of politieke overtuiging. De stichting werkt door middel van kleine, maar zeer doeltreffende projecten. Zij helpt daar waar hulp het meest nodig is, met vrijwel uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. De stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door de Nederlandse zendeling Johan Smoorenburg.

 

Voor meer informatie: Klik hier

Christenen voor Israël
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.We geven betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat van Israël. Wij roepen christenen op solidair met Israël te zijn en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Hierbij gaan we uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Voor meer informatie: Klik hier

Wit-Rusland
Jaarlijks is er een bezoek aan diverse gemeenten en organisaties in Wit- Rusland. De gemeente geeft financiële steun aan diverse projecten, bijvoorbeeld een opvangcentrum voor drugs- en alcoholverslaafden en een gemeente die een nieuw kerkgebouw bouwt.