Gods Woord
Wij geloven dat de Bijbel een door God geïnspireerd boek is waarin God ons onderwijst en wij God leren kennen. We geloven ook dat de Bijbel de grondslag is voor de gemeente en voor ons leven als christenen. Daarom richt de gemeente zich op het geven van goede Bijbelse prediking en onderwijs.

Wie is God?
God is de schepper van hemel en aarde, de schepper van al wat leeft. Hij is de Almachtige. Naast Hem en boven Hem is er geen ander. God openbaart zich in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie is Jezus Christus?
Wij geloven dat Christus Gods Zoon is. Hij is op aarde gekomen om mensen te verlossen. Christus is onverdeeld God en mens tegelijk. Hij heeft werkelijk onder ons geleefd en is ons voorgegaan naar de Vader. Hoewel Christus volwaardig mens was, heeft Hij nooit de wet van God overtreden. Daardoor kon Hij de schuld van de mens op Zich nemen. Door Zijn sterven heeft Hij betaald voor de overtredingen van de mens, door Zijn opstanding heeft Hij de de dood overwonnen. Wie dit genadewerk van Christus wil aanvaarden zal daarom van de dood en schuld worden verlost.

De Heilige Geest
Nadat Christus naar de Vader is teruggekeerd, heeft Hij de Helige Geest gezonden om de gelovigen bij te staan. De taak van de Heilige Geest is om de gelovigen te leiden en te helpen de woorden van Christus niet te vergeten. De Heilige Geest is daarom onmisbaar voor elke gelovige. Door Hem worden wij geïnspireerd en onderwezen wanneer wij Hem daarom vragen.

Gaven van de Geest
De Heilige Geest heeft gaven gegeven aan de gemeente. Deze gaven bestaan uit zowel latente gaven (gaven en kwaliteiten die horen bij onze persoonlijkheid), als bijzondere gaven (ook wel charismata genoemd). Deze charismata zijn bedoeld om de gemeente toe te rusten in woord en daad. Deze gaven zijn echter alleen zinvol als Gods liefde in ons leven en in de gemeente duidelijk zichtbaar en merkbaar is.