De Evangeliegemeente Wassenaar is een zeer warme gemeente die elke week om 10.30u samenkomt in het Deylercentrum in Wassenaar. De dienst kent een vast karakter, we zingen eigentijdse liederen (vooral Opwekkingsliederen), begeleid door muzikanten uit de gemeente. Het woord (de preek) wordt gebracht door een spreker uit de gemeente of door een gastspreker. Tijdens de dienst er is crèche en zondagsschool voor de kinderen. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee elkaar te spreken en beter te leren kennen.

Naast de wekelijkse diensten zijn er ook tal van andere activiteiten, zoals huiskringen, Alpha-cursus, Marriage-course, vrouwenkoffieochtend en een vaste gebedsavond. Zie de agenda voor het overzicht van de activiteiten, data en tijden.