De Evangeliegemeente Wassenaar is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke kerkgenootschap wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens publiceren op een website; het hoeft daarbij niet een eigen website te zijn. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Op deze pagina staan de door de belastingdienst vereiste gegevens, respectievelijk staan koppelingen naar deze gegevens en wordt daarmee door onze kerk voldaan aan de door de belastingdienst gestelde eisen.

Algemene gegevens:

  • Naam ANBI : Evangeliegemeente Wassenaar
  • Telefoonnummer : +31 6 28 30 63 12
  • Website Adres : www.egwassenaar.nl
  • E-mail : info@egwassenaar.nl
  • Bezoekadres : Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar
  • Secretariaat : Clematislaan 5, 2241 JA Wassenaar

 

Samenstelling bestuur:

Voor de samenstelling van het bestuur van de Evangeliegemeente Wassenaar klik hier.

Doelstelling/visie:

Voor de doelstelling/visie van de Evangeliegemeente Wassenaar klik hier.

Beloningsbeleid:

Geen beloningsbeleid.

Verslag activeiten:

Voor een overzicht van de activiteiten van de Evangeliegemeente Wassenaar klik hier.
Voor de agenda klik hier.

Verkorte staat van baten en lasten en voorgenomen bestedingen:

Voor de resultatenrekening en de voorgenomen bestedingen klik hier.