"Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren."  (Jeremia 29:12 NBV)

Elke zondagochtend van 10.00 - 10.25 uur en elke eerste donderdagavond van de maand (van 19.30 tot 20.30 uur) is het gebedstijd in het Deylercentrum . Er wordt dan speciaal gebeden voor de gemeente, de zieken, de regering, voor Wassenaar, voor Nederland en de wereld, de zendingsprojecten die gesteund worden door Evangeliegemeente Wassenaar, enz. Ook danken we voor alle zegeningen die we mogen ontvangen. Iedereen die mee wil bidden, is hartelijk welkom. Als u een gebedspunt wil aandragen dan kan dit via onderstaand formulier. Tijdens de gebedsavonden zal er voor deze gebedspunten gebeden worden. Het aandragen kunt u indien gewenst geheel anoniem doen.

Uw naam (indien anoniem gewenst vul hier anoniem in)

Uw email (indien anoniem gewenst vul hier anoniem@gmail.com in)

Uw gebedspunt